Dansk Deutch English
 
 
 
Dage i blåt og grønt
 
Du er her: HAVKAJAK > Guidebog

"Havkajak - din guide til Det Sydfynske Øhav"

Som de første i Danmark har vi udgivet et guidemateriale målrettet havkajakroere. Med udgangspunkt i Det Sydfynske Øhav har vi udarbejdet en havkajakguide, som giver inspiration og information om dette unikke farvand.

 

Formålet med havkajakguiden er at give en relevant og interessant formidling af Det Sydfynske Øhav. Men lige så vigtig er målsætningen om at udgive en guide, som tilgodeser Øhavets sårbare natur gennem en oplysende og inspirerende formidling. En formidling, der skal give forståelse og respekt for områdets dyre- og planteliv og motivere til hensynsfuld adfærd.

 

Havkajakguiden består af en guidebog og en kortbog med et seperat oversigtskort.

 

Guidebogen indeholder bl.a.:

 • en karakteristik af Det Sydfynske Øhavs landskab, natur og kultur
 • en beskrivelse af den sårbare natur, hvilke hensyn du bør tage
 • forslag til kortere og længere ture,
 • seværdigheder undervejs
 • en værktøjskasse til eksempelvis planlægning af ture
 • fakta

Kortbogen er et unikt kortmateriale, som

 • kombinerer et topografisk kort med søkortinformationer, således det er muligt at navigere både til lands og til vands
 • består af 19 detailkort i 1:50.000
 • et seperat oversigtskort i 1:130.000
 • indeholder både UTM koordinater og længde- & breddegrader, så det er muligt at navigere med GPS og kompas
 • er vandafvisende, så det kan ligge fremme på havkajakken

 

Havkajakguiden udgives på dansk, tysk og engelsk. Den koster kr. 250,00 og kan købes hos de lokale turistbureauer i Faaborg, Svendborg, Rudkøbing og Ærøskøbing samt  hos flere udstyrsforhandlere og boghandlere.

 

Havkajakguiden er lavet i samarbejde med Syddansk Turisme og en række lokale klubber og kajakvirksomheder. Den er støttet med midler fra Friluftsrådets pulje "Tips- og Lottomidler til Friluftslivet" og Skov- & Naturstyrelsens pulje til Grønne Partnerskabsprojekter.

 

Opdateringer og rettelser

Eventuelle rettelser og opdateringer til guidebogen og kortbogen kan du finde her.

 
                      
Klik på billederne for at få
dem større