Dansk Deutch English
 
 
 
Dage i blåt og grønt
 
Du er her: ØERNE > Birkholm

Birkholm - øhavets mindste beboede ø

Birkholm er Det Sydfynske Øhavs mindst beboede ø med kun 8 beboere. Øen er på 92 ha og rager kun 1,9 meter op over havet.

 

Den ligger nordøst for Ærø i et stort meget lavvandet område med de 3 små holme Nyland, Store- og Lille Egholm som nærmeste naboer.

 

Den naturlige sejlrende Mørkedyb, som går tæt forbi det lille færgeleje, er en tidligere smeltevandsflod fra sidste istid og en meget benyttet sejlrute, da vandet ellers er lavt og stenfyldt til begge sider.

 

For kun 70 år siden var der 80 beboere på øen, som havde egen skole, købmand og mølle, og der blev dyrket landbrug frem til 1994.

 

Nu er der kun græsning af kvæg og får på øens arealer.
Selve byen er omsluttet af et 2 km langt og 2,8 meter højt bydige, som skal holde vandet ude ved ekstremt højvande. Det blev etableret efter en stormflod i 1872, som oversvømmede det meste af øen.

 

Den flade ø har et rigt fugleliv med mange ynglende og rastende fugle, og på strandengene mod nord og sydøst vokser flere sjældne planter.
Man kan være heldig at se sæler i den lave vand omkring øen og holmene, hvor tusindvis af rastende svaner opholder sig, mens de skifter fjer.

 

På øen lever sjældne padder som Grønbroget Tudse og Klokkefrø, der er blevet sat ud efter at have været forsvundet i en årrække.
En smal retodde mod sydøst, Sandhoved, samt St.- og Ll. Egeholm er sårbare naturområder, hvor man skal undgå at færdes i perioden 1. marts - 15. juli.

 

Øen har god badestrand, og der er mulighed for overnatning på primitiv teltplads ved havnen. Der er ingen indkøbsmuligheder, så mad og drikke skal medbringes. Der afgår en lille postfærge fra Marstal 2 gange dagligt.

 

Læs mere om Birkholm på deres hjemmeside.

  
Klik for stor kort
Birkholm med holme
©Kort & Matrikelstyrelsen
Gammelt høstredskab fra Birkholm
Gammelt høstredskab fra Birkholm
Foto - Birgit Bjerre Lauersen