Dansk Deutch English
 
 
 
Dage i blåt og grønt
 
Du er her: ØERNE > Hjortø

Hjortø - en lav moræneø

Hjortø er en af den mindste øer på 90 ha med kun 5 beboere. Det er en ret flad ø, hvorfor der tidligere er blevet bygget diger hele vejen rundt på øen for at sikre landbrugsjorden, da højeste punkt kun er 2 m. over havet.

 

Vandet er meget lavvandet og børnevenligt med smalle og ret stenede strande, og der kan vades fra den nordlige del af øen til den endnu mindre ø, Hjelmshoved, hvor to huse vidner om tidligere beboelse. Ved ekstremt lavvande kan der også vades til de to øer Mejlholm og Odden, som begge er Hjortøs græsningsholme for øens kreaturer - øerne ligger lidt længere mod øst over mod Tåsinge.

 

Hjortø er kendt for sine tidligere fangst af harer ved en stor årlig begivenhed, hvor jægere strømmede til øen for at deltage. Hér blev harerne indfanget i net og solgt videre som "nyt frisk blod" til fornyelse af andre harebestande i Danmark. Der er stadig en stor bestand på øen.

 

Det er en frodig ø med et rigt fugleliv og flere sjældne padder, f.eks. Klokkefrø og Grønbroget Tudse. På strandengene vokser foruden almindelige strandplanter også de mere sjældne som Lav Hindebæger og Mangeblomstret Ranunkel.

 

Den vestlige del af Hjortø, Halen, er sammen med de bittesmå holme, Danmark og Vibeholm, særlig sårbare naturområder, hvor al færdsel i perioden 1. marts - 15. juli bedes undgås pga. ynglefuglene.

 

Det er en ø med mange naturoplevelser og stor fred og ro.
Der er ingen indkøbsmuligheder men mulighed for overnatning på primitiv lejrplads eller ved udlejning hos private. Der afgår færge fra Svendborg 2 gange dagligt.

 

Du kan også læse mere om Hjortø på deres hjemmeside.

  Klik for stort kort
Hjortø
©Kort & Matrikelstyrelsen