Dansk Deutch English
 
 
 
Dage i blåt og grønt
 
Du er her: Planter

Øhavets planter

Sjældne planter

Det Sydfynske Øhav har langs kysterne en særpræget natur med et unikt plante- og dyreliv, og specielt de mange salte strandenge er helt karakteristiske for området.
Klimaet er mildt og med en højere gennemsnits-temperatur, hvilket giver gode vækstbetingelser for planter der ellers ses syd og sydøst for Danmark.

 

Det lave kystnære vand er kendt for sine store undervandsenge af den smalbladede blomsterplante ålegræs, som er vigtige opvækstområder for mange fugle, fisk og smådyr som sneglearter og små krebsdyr. Ålegræs er samtidig er en fin forureningsindikator, da planten er ret følsom overfor forurenet, uklart og iltfattigt vand.

 

Igennem de seneste 100 år er dens udbredelse blevet mere og mere begrænset pga. tilbagevendende lokale iltsvind i det sydfynske område.

 
Ålegræsenge i øhavet
Ålegræs
Foto - Nanna Rask, Fyns Amt

 

 
 
Blomstrende strandeng, Helnæs
Blomstrende strandeng, Helnæs
Foto - Naturturisme
 

Strandengene langs kysterne i Det Sydfynske Øhav har en helt karakteristisk vegetation, da planterne er tilpasset den høje saltkoncentration i jorden.

 

Salt er ellers giftig for planter, men hér finder man planter der kan vokse på de lavere liggende arealer der op til 2 gange i døgnet bliver oversvømmet med saltvand. Planterne fordeler sig på strandengene i zoner eller bælter efter hvor meget fugtighed og salt der er i jorden.

 

Nogle af de meget salttålende planter er f.eks. kveller, hindeknæ og den sjældne tangurt. Danmark har op mod 20 % af verdens bestand af tangurt, hvorfor netop den er én af de sårbare vækster, som der skal passes på.

 

Dette gøres i høj grad ved naturpleje, hvor dyr som får, heste eller kreaturer udsættes til græsning af de mere hurtigt voksende planter f.eks. tagrør og strandmalurt.

 

På strandengene vokser både de mere sjældne plantearter, som tangurt, den lilla tætblomstret hindebæger og den gule soløjealant, og de mere almindelige strandengsplanter som strandkarse, engelsgræs, rødsvingel og jordbærkløver. De sjældne og fredede okidé arter vokser også mange steder på den mere tørre del af strandengen.

     

Inde på øerne langs de mange levende hegn ses ofte dansk ingefær ligesom grøftekanterne om foråret kan være helt lyserøde af blomstrende hestehov. I løvskove og krat ses om foråret orkidéer, gul og hvid anemone, hulrodet lærkespore samt den stærktlugtende ramsløg.