Dansk Deutch English
 
 
 
Dage i blåt og grønt
 
Du er her: Ude i naturen > På land

Når du færdes på land

Når man færdes på land i Det Sydfynske Øhav, er der nedenstående regler som bør overholdes både af hensyn til den sårbare natur og dens fugle- og dyreliv, men også af hensyn til de lokale beboere:

 • Det er tilladt at færdes og gøre ophold langs alle kyster, hvor der er mere end 50 meter til nærmeste ejendom – undtagen ved ynglefuglereservaterne.
 • Man må trække båd uden motor op på stranden, men ikke rejse telt eller presenning.
  Spørg altid ejeren om lov til teltrejsning.
 • Det er tilladt at vandre ad stier og anlagte veje i det åbne land og i skove.
 • I private skove må man færdes fra kl. 6 om morgenen og til solnedgang.
 • Hunde skal altid føres i snor i skove og det åbne land – langs kysten kun fra 1. april til 30. september.
 • Man bør holde sig på god afstand af beboelsesbygninger og private haver.
 • Man bør tage hensyn til det sårbare fugleliv langs kysten og undlade landgang fra 1. marts til 15. juli på de ubeboede øer og holme.
 • Man skal altid rydde op efter sig, også det naturlige – benyt så vidt muligt toiletter.
 • Tag al affald med som produceres.
 • Sluk bål med vand og spred asken når pladsen forlades.

Ved overnatning ude på øer og holme henvises til de primitive lejrpladser, hvor der service, og hvor man ikke forstyrrer naturen. Yderligere information fås hos Skov- og Naturstyrelsen, hvor der står mere om færdselsregler i naturen.

 
 Strandtur med familien
Strandtur med familien
Foto - Naturturisme