I Kragnæs kan ses minder fra Ærøs oldtid - en flot og velbevaret jættestue.