Skovsgaard Gods, som ejes af Danmarks Naturfredningsforening, er et økologisk landbrug med frøavl, braklægning og afgræsning af engarealerne. Der køres efter et 6-årigt sædskifte, ingen gødskning af afgrøderne, men med hyppig ukrudtsharvning og efterafgrøder.

Skovsgaards løsdriftsstald bliver i vinterhalvåret benyttet af Øhavets Græsningsselskab, som har moderfår gående. I februar-marts føder de deres lam indendørs, hvorefter alle sættes ud på øer i Det Sydfynske Øhav i maj måned. 
Arealerne består ellers af gammmel og nyere naturskov, mange vandhuller, mose og engearealer. På området er anlagt fem naturstier, hvor man kan få detaljerede turfoldere med kort og turbeskrivelse ved entrecenteret på godset.
På Skovsgaard ligger en nyrenoveret café, Café Skovsgaard, samt et Naturværksted, med masser af aktiviteter for voksne og børn. Der er tilknyttet en naturvejleder, som bl.a. guider ture i området.