Dansk Deutch English
 
 
 
Dage i blåt og grønt
 
Du er her: Langeland > tryggelev nor og nørreballe nor

 

Tryggelev Nor, Nørreballe Nor

        Tryggelev Nor     
   

Tryggelev Nor er en frodig kystlagune med en sårbar natur og et sjældent fugleliv. Området er indenfor de senere år gennem et naturgenopretningsprojekt blevet beskyttet af EF's fuglebeskyttelses- og habitatsdirektiv, hvor man søger at forbedre naturen og miljøtilstanden i noret og omkringliggende enge.
Ved at genskabe en sø i Nørreballe Nor tæt ved vil man fjerne op til 70 % af den kvælstof, der tidligere strømmede ud i lagunen, og dermed få et renere Tryggelev Nor.
Hele Tryggelev Nor er nu et spændende og frodigt reservat på 180 ha med stisystem, minimuseum, info-tavler og fugletårn.

 

Du kan downloade turfolder med kort over området her.